Pályázati felhívás üzlethelyiség bérlésére

kiadó üzlethelység Hevesen

1) Az bérbeadó neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Bérbeadó neve: Heves Város Önkormányzata
Címe: 3360 Heves, Erzsébet tér 2.
Telefon: +36/36/546-100
Telefax: +36/36/546-198
E-mail: hivatal@phheves.hu

2) A helyiség hasznosításának módja:

Pályázat útján történő üzleti alapon történő bérbeadás.

3) A pályázat tárgya és tartalma:

a) Heves Város Önkormányzata tulajdonában lévő természetben 3360 Heves Erzsébet tér 10-11. szám alatti 782/3/A/5 helyrajzi számú 53 m2 hasznos alapterületű, üzlethelyiség.
b) Az épület teljesen közművesített.
c) A bérbeadó bútorzat és felszerelés nélkül adja bérbe az épületet.
d) Bérleti szerződés határozott időtartamra, 5 évre kerül megkötésre.
e) A bérleti díj induló összege – a 2019. évre megállapított bérleti díj – 55 000 Ft/hó. A bérleti díj összege nem tartalmazza a közüzemi szolgáltatási díjakat.

4) Pályázati feltételek:

a) Érvényesen csak az pályázhat, aki vállalja legalább 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegű biztosíték egyösszegű megfizetését.
b) Az ajánlat érvényességének feltétele, hogy a pályázó az a) pontban meghatározott összegű biztosíték 20%-nak megfelelő összeget Heves Város Önkormányzatának az OTP Banknál vezetett 11739047-15379683 számú számlájára átutalással vagy postautalványon pályázati díjként befizet.
c) Azonos pályázati feltételek mellett a pályázatot az nyeri, aki a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg a legnagyobb összegű havi lakbér megfizetését vállalja.
d) A nyertes pályázó a bérleti díjat a bérleti szerződésben meghatározott összegben és időpontban köteles a bérbeadó számára megfizetni.
e) A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy érvényes pályázatok benyújtása esetén is az eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.
f) A kiíró jogosult a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő előtt visszavonni, de erről a pályázati felhívás közlésével megegyező helyeken az ajánlattételi határidő lejárta előtt köteles hirdetményt megjelentetni.

6) Az ajánlat benyújtásának címe:

Heves Város Önkormányzata
3360 Heves, Erzsébet tér 2.

6) Az ajánlat benyújtásának módja:

Az ajánlatot postai úton az ajánlat benyújtása címeként megjelöltek szerint, személyesen zárt, aláírt borítékban, a Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal 3360 Heves, Erzsébet tér 2. szám 212. számú irodájában kézhez vehető formanyomtatványon kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni, hogy „Pályázat 3360 Heves, Erzsébet tér 10 – 11 – üzlethelyiség

7) A pályázat benyújtásának határideje:

2018. december 16. 10 óra

8) Egyéb információk:

Az üzlet előre egyeztetett időpontban megtekinthető. Megtekintés céljából egyeztetni a Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal munkatársával, Kajtár Józseffel a kajtar.jozsef@phheves.hu e-mail címen lehet.

 

Forrás: www.hevesihirportal.hu